“Derinvizyon” teknolojisinin sistemleri, ekipmanları ve cihazları

“Derinvizyon” sisteminin içerdiği gereçler

“Derinvizyon” uzaktan arazi sondaj sistemi aşağıdaki cihazları, birimleri, kurulumları ve yazılım ürünlerini içerir.

Hareketsiz ekipmanlar:


nükleer manyetik rezonans araştırma kurulumu (NMR)
electron paramanyetik rezonans kurulumu;
Termal nötron araştırma reaktörü «ИР-100» aktif bölgede travers kutusu ile ((Nötronakımı 2

İzotoplarla çalışmak için 2.sınıf kimyasal ve radyokimyasal laboratuvarlar
spektometre ve radyometrik korumalı tesisat «УМФ-2000»;

Fotoğrafların kimyasal işlemi için teknolojik birim, hazırlanan laktoz çözeltilerinin fotoğraflarca vakumlanması için tesisat ile birlikte;


Fotoğraflardan tarama yapabilmek için ve cevher mineral örneklerinin bilgi ve enerji spektrumlarını alabilmek ve bunları “test” , “etüt” hologramlarını alabilmek için ayrılabilir elektronik cihaz;

holografik matris referansları ile mineral NMR atomlarının kayıtlı spektrumları (metaller ve organic maddeler)

Uzay fotoğraflarında yatak çerçeve sınırlarının görüntülenmesi içinelektromanyetik kamera (Kirlian kamerası) ve PC’ye bağlı dijital kamera kullanılarak bunların arazinin jeografik haritasına aktarılması

Bölgedeki inceleme noktalarının koordinatlarının belirlenmesi için ve bunların jeografik haritada gösterilmesi için PC yazılımı ;

Aranan maddelerin rezonans spektrumlarının çözülmesi için sabit tanımlama sistemi "Spektr";
center for processing geophysical characteristics of interpretation of field materials and building up thereby depth profiles of the deposit;
Alan malzemelerin yorumlanmasına veya takprofil derinliğinin belirlenmesine dair Jeofizik özellikler işlem merkezi;

Haritaların hazırlanması, raporlama dokümanları ve cevher yataklarının tahmini hacimlerinin hesaplanması, aynı zamanda içerdikleri ticari metal miktarlarının belirlenmesi için editorial veya yıncılık birimi,

Hareketli ekipmanlar

gonyo metre velazer menzil tutucu üzerine monte edilmiş0.1- 60 THz aralıklı frekanslarda mikrodalga radyasyon jeneratörleri

Döner elektromanyetik alan tesisatları ile combine düşük güç lazer tesisatları;

Hareketli mikrodalga radyasyon mobil-alıcı-aktarıcı cihazı;

holografik matris referansları ile mineral NMR atomlarının kayıtlı spektrumları (metallerve organic maddeler)

geniş açılı
alıcı aşamalı antenler

Dar ışınlı antenleri olan mikrodalga radyasyonla çalışan jeofizik cihazları (teodolitler) (yamaç açıları ve ışın yataklarını tanımlamak için)

Mobil telefonve GPS alıcısı;
Arazi koşullarında kayıt yapmak ve jeofizik ölçüm işlemleri için yazılım yüklü diz üstü bilgisayar.

 

 

Burada kullanılan ekipmanlar

 

Çalışmanın tipi vehacmi

Sistemler, ekipmanlar ve malzemeler

 

Hazırlık çalışmaları

 

Test jel-levhasının üretilmesi için laboratuvar

 

Test levhalarındaki aranan madde için elektromanyetik spectrumun kaydedilmesi

 

2. kategori kimya laboratuvarı

Ultra saf kimyasal reaktifler

Elektron paramanyetik rezonans ekipmanı, minerallere dair normlar, 600 atm ye kadar özel baskı.

Nesneninkimliklendirilmesi

 

Aranan madde için test levhaları ile nükleer reactor üzerinde uzay fotoğraflarının radiate ve işlenmesi ve nükleer reaktörde radiatifve enerji-bilgi etkisine maruz bırakılmış negatiflerin kimyasal hassas X-ray film ileişlenmesi.

 

 Nükleer arama reaktörü, uzay fotoğrafları, jel test 
 levhaları, yüksek hassasiyetli“IR-100”,

X-ray fotoğraf plakaları

Chemical Laboratory of the 1.kategori

2. sınıf kimya laboratuvarı


 

 

Nesne mahal çerçevesinin deşifre edilmesi

 

Nesnemahal çerçevesinin görüntülenmesi ve aynı zamanda gelen- giden akımların görüntülenmesi

 

Nesne çerçevelerine dair bilgisayar görüntülerinin elde edilmesi.

Bilgisayar örüntüsünün fotogrametrik kalibrasyonu (görüntü noktaları ve sahanın jeografik olarak bağlanması)

 

 

Kirlian kamerası

 

 

Kirlian kamerasına bağlı dijital kamera ve PC özel yazılımı

 

Denetlenen arazinin jeografik haritası

 

 


Nesnenin Doğrudan sahada uzaktan rezonans sondajının yapılması

 

 

 

“Derinvizyon” sisteminin Hareketli ekipmanların kalibrasyonu

 

 

THz jeneratörleri, Ultra yüksek frekanslı sinyal alıcıları ve diğer ekipmanlar, mineral normları

  

Sahadaki nesneye sondaj rezonans iletimi

 

Derinvizyon hareketli ekipmanları, GPS navigatörleri, lap-top

 

Proje raporunun hazırlanması

 

Analitik merkezinde very dizininin analitik işlem görmesi

 

 

© 2015 Copyright by Deep Vision All Rights Reserved.


TEKNİK HİZMETLER